Language select:

Osnovna ideja Erasmus Intezivnog programa "Tradicijsko u Alpe Adria Regiji: Lokalno za Globalno" (TAARLoG) je okupiti 50-tak studenata učiteljskih studija i njihovih 15-tak nastavnika sa 3 sveučilišta i 3 zemlje (Maribor-Slovenija, Trst-Italija i Pula-Hrvatska). S ovom grupom će se proučiti pojedine lokalne i tradicijske običaje te ih primijeniti u suvremenom, globalnom društvu, a sve u cilju stjecanja većih kompentencija u cjeloživotnom obrazovanju u sektoru visokog obrazovanja (budućih učitelja razredne nastave i sveučiteljskih nastavnika). Glavne aktivnosti provele bi se uz multidisciplinarni pristup i interaktivnost sudionika kroz: a) poučavanje i učenje pjevanja tradicijskih pjesama, b) učenje sviranja tradicijskih instrumenata (uz učenje Istarske glazbene ljestvice) c) poučavanje i učenje plesanja tradicijskih plesova. Pod pojmovima tradicijske pjesme, plesovi i instrumenti misli se na one koji izvorno potječu ili se tradicijski koriste u Istri, Furlanijsko-Julijskoj krajini ili Štajerskoj.

Ove osnovne aktivnosti obogatile bi se s dodatnim aktivnostima: a) prezentacija animacija slobodnog vremana u OŠ, b) prezentiranje i učenje dramaturgije plesa, c) učenje mažoret-plesa, d) snimanja video kamerama i postprodukcije, e) razvoja i stavljanje materijala na web stranicu projekta, g) studijske posjete kulturno-umjetničkim društvima i h) studijskim posjetima kulturno-povijesnim zamenitostima u mjestu izvođenja Intezivnog programa.

Kroz ove aktivnosti studenti i nastavnici dobiti će dodatne kompetencije u cjeloživotnom učenju za poboljšavanje profesionalnog poziva poučavanja studenata i učenika. Profesija učitelja (ili profesora) izuzetno je važna za razvoj svakog mjesta, grada, države i kontinenta.

Kroz ove aktivnosti studenti i nastavnici će ostvariti 6 glavnih ciljeva IP: 1. Poboljšati kvalitetu i povećati obim mobilnosti studenata te nastavnog osoblja; 2. Poboljšati kvalitetu i povećati obim multilateralne suradnje između visokih učilišta u Europi; 3. Povećati stupanj transparentosti i usklađenosti kvalifikacija visokog obrazovanja; 4. Povećati kvalitetu i obim suradnje visokih učilišta s tvrtkama; 5. Olakšati razvoj inovativne prakse u tercijarnom obrazovanju i osposobljavanju te njihov prijenos, uključujući prijenos između zemalja sudionica programa i 6. Pružati podršku razvoju inovativnih sadržaja, usluga, pedagogije i prakse cjeloživotnog učenja temeljenih na ICT.

Ciljana grupa IP su studenti i nastavnici učiteljskih studija.

Ishode učenja: samostalno kvalitenije provođenje nastave grupe predmeta povezanih s  kineziološkom kulturom, glazbenom kulturom i informatikom s mogućnošću obogaćivanja programa u realnoj nastavi kroz navedena odgojno obrazovna područja. To se uklapa u Hrvatski nacionalni kurikulum u međupredmetnoj nastavi.

Očekivani rezultati: 1. Knjige/priručnici (A. Pjevanje i sviranje; B. Ples; C. Korištenje ICT, D - Animacija slobodnog vremena ; 2. Nekoliko DVD sa nastavnim materijalima; 3. Web stranice projekta (četverojezična) s nastavnim materijalima; 4. kvalitetno, na amaterskoj razini, izvedeni i prikazani sadržaji na javnom nastupu koji su se uvježbavali, a koji će biti stepenicu iznad učiteljskog standarda redovnog programa.

Web stranice projekta su: www.unipu.hr/taarlog