Language select:

Organizatori projekta

 

Institucije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Hrvatska - koordinator ustanova

Pedagoška fakulteta v Mariboru - University of Maribor- Slovenija - partnerska ustanova

University of Trieste - Italy - partnerska ustanova

 

 

Organizacijski odbor:

Janko Žufić, dipl. ing. - koordinator cijelog projekta - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Damir Božić, prof. zamjenik koordinatora projekta - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

dr sc Ivana Paula Gortan Carlin - zamjenica koordinatora projekta - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

doc dr sc Miha Marinšek - koordinator za Maribor - Pedagoška fakulteta v Mariboru - University of Maribor

doc dr sc Silvio Dorigo - koordinator za Trst - University of Trieste - Italy

 

 

Voditelji radionica

Voditeljica radionice "Pjevanje tradicijskih pjesama"

dr sc Ivana Paula Gortan Carlin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Voditelj radionice "Istarski tradicijski plesovi"

Damir Božić, prof. - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Voditelj radionice "Video i informatika"

Janko Žufić, dipl. ing - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Voditeljica radionice "Plesna dramatizacija"

mr sc Olivera Ilić - Pedagoška fakulteta v Mariboru - University of Maribor

 

Voditeljica radionice "Mažoret ples"

Senka Novak, mr prim. obrazovanja -Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Voditelji radionice "Sviranje tradicijskih instrumenata"

Miloš Pernić, prof.

Marko Pernić

 

Predavači-govornici u projektu:

Larisa Drinković Škalic:(Plesni studio, Pula) - "Animacije slobodnog vremena: s učenicima osnovne škole "Kaštanjer" Pula - pokazna vježba

Silvio Dorigo:(University of Trieste - Italy) "Usporedba curiculuma animacije slobodnog vremena na Sveučilištima u Trstu, Puli i Mariboru" - predavanje

Alessandro Pace (University of Trieste - Italy) - "Spoj nastave tjelesne i zdravstvene kulture, glazbe i plesa"- pokazna vježba

Tatiana Marclander (University of Trieste - Italy) - "Spoj nastave tjelesne i zdravstvene kulture, glazbe i plesa" - pokazna vježba

Magda Sclaunich (University of Trieste - Italy) - predavanje

Giuliana Stecchina (University of Trieste - Italy) - predavanje

Francesca Gallo (University of Trieste - Italy)  - građa harmonika - predavanja i demonstracije

 

Ostali sudionici

prof dr cs Robert Matijašić - pozdravni govor uime Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

prof dr sc Ivan Jurković - pozdravni govor na otvaranju uime ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, zatvaranje projekta

dr sc Silvio Dorigo - pozdravni govor uime Sveučilišta u Trstu

doc dr sc Miha Marinšek - pozdravni govor uime Sveučilišta u Mariboru

prof. dr sc Nevenka Tatković - Uvodno predavanje - pozdravni govor uime Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

mr sc Nevia Močinić - Uvodno predavanje/ pozdravni govor uime katedre za nastavu na talijanskom jeziku Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Karmen Kranjec, prof. (ravnateljica OŠ Veli Vrh) - pozdravni govor

Lorena Lazarić, prof. - voditeljica ceremonije otvaranja

Vanessa Vitković, prof. - voditeljica javnog nastupa i završne svečanosti

Dorina Tikvicki, dipl. oecc - voditeljica javnog nastupa i završne svečanosti

Zlatko Tkalčec, prof. suradnik u snimanju.

Patrik Vale i Mladen Boćev, prof - koautori priručnika "Video snimanje i montaža"

Andrija Žufić, Ivan Žufić, Tomislav Bošnjak, Jovan Prvulović, dipl ing. - suradnici u snimanju i Informatici