Language select:

Pod pojmom "Diseminacija" (eng. dissemination)  podrazumijeva se niz aktivnosti koje čine outpute-rezultate projekta vidljivima Nacionalnoj Agenciji za mobilnost i programe EU, Europskoj Komisiji, partnerima na projektu, stručnoj javnosti i široj društvenoj zajednici.

 

Erasmus IP TAARLoG projekt prezentiran je široj društvenoj zajednici na Ceremoniji otvaranja projekta. Video zapis se može vidjeti ovdje.

 

Erasmus IP TAARLoG projekt prezentiran je široj društvenoj zajednici na Završnoj priredbi i javnom nastupu u Osnovnoj školi Veli Vrh u Puli 18.10.2012.. Video zapis se može vidjeti ovdje.

 

ERASMUS IP TAARLOG popraćen je u dnevnim novinama Glas Istre (naklada od oko 15.000 primjeraka) u tri navrata: u srpnju 2012., 8.10.2012 - 1. dio. - vidi 2. dio - vidi i 19.10.2012. - vidi

 

ERASMUS IP TAARLOG najavljen je na mrežnom portalu REGIONAL EXPRES  11.7.2012. vidi ovdje  

 

HRT-Radio Pula popratila je Erasmus IP TAARLoG projekt u 30 minutnoj emisiji 10.10.2012. - potvrda - ovdje.

TV Nova napravila je i emitirala emisiju 15.10.2012. u trajanju od 30 minuta u emisiji posvećenoj talijanskoj nacionalnoj manjini. - vidi ovdje.

 

Nacionalna televizija HRT na drugom programu (HTV2) u emisiji "Županijska panorama" emitirala je reportažu u trajanju od 90 sekundi 17.10.2012.

 

Nacionalna televizija, 19.10.2012., HTV1 u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" u najavi "Dana Istre u Zagrebu" predstavila je folklornu skupinu (predstavnike) TAARLoG projekta.

 

Slovenski nacionalni radio Kopar (Capodistria) emitirala je emisiju 15.10.2012. u kojoj je uživo napravljen intervju s profesorom iz Trsta koji je bio sudionik TAARLoG projekta. Emisija o projkektu trajala je 27 min i 50 sekundi. Potvrda se može vidjeti ovdje.

 

Rezultati projekta prezentirati će se stručnoj i znanstvenoj javnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli tijekom siječnja 2013. godine.

 

Rezultati projekta prezentirati će se stručnoj i znanstvenoj javnosti na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru  tijekom ožujka 2013. godine.

 

U pripremi materijala za TAARLoG projekt nastale su 4 knjige ili priručnika:

    1. Glazba i Tradicija: Tradicijsko pjevanje i sviranje: Lokalno za Globalno: Pjevamo i sviramo na području Alpe – Adria s posebnim osvrtom na Istru - veza na radnu verziju - ovdje.

    2.  Folklorni plesovi Istre:  Strukture suvremenog i mažoret plesa  veza na radnu verziju - ovdje

    3. Video snimanje i montaža - veza na radnu verziju - ovdje

    4. Animacija slobodnog vremena - veza na radnu verziju - ovdje

 

Na međunarodnoj konferenciji "13. Dani Mate Demarina" koja će se održati 11. i 12. 4. 2013. godine u Puli, objaviti će se dva rada (aspekt pjevanja i sviranja, odnosno plesanja) nastala temeljem održanog projekta. m skupu" - veza na web stranice konferencije - ovdje

 

Na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2013. (koja će se održati u Opatiji tijekom svibnja 2013. godine) prezentirati će se rezultati TAARLoG projekta s aspekta video kamera i računala. veza na web stranice konferencije - ovdje

 

Rezultati TAARLoG projekta s aspekta muzike i pjevanja biti će prezentirani na godišnjem skupu Hrvatske zajednice muzikologa u svibnju 2013. godine. 

 

Svi nastali materijali nalaze se javno dostupni na web stranici TAARLoG projekta: projekti.unipu.hr/taarlog

 

Svi nastali materijali su snimljeni na 4 DVD. Biti će umnoženi i podijeljeni svim sudionicima TAARLoG projekta kao i znanstvenoj i stručnoj javnosti,

 

Nakon završetka, studenti sudionici  TAARLoG projekta nastavili su vježbati naučeno s ciljem osnivanja folklornog ansambla Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i promoviranja nematerijalne kulturne baštine Istre.

 

U suradnji s turističkom agencijom KOMPAS doo Labin, prijavili smo projekt na Natječaj Ministarstva turizma za 2012. godinu u grani "Inovativan turizam".

 

Pred potpisivanjem smo Ugovora o nastupu folklornog plesa s TAARLoG projekta s turističkom agencijom RIVIERA ADRIA iz Poreča za 2013. godinu.