Language select:

ERASMUS IP projekt TAARLoG Tradicionalno u Alpe Adrija Regiji - Lokalno za Globalno formalno je otvoren 8. listopada 2012. godine u velikoj dvorani "Tone Peruško" na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

 

 

Ceremonija otvaranja
 
Trajanje: 79:57 min
Godina nastanka: 2012.
Snimatelj: grupa
za video snimanje