Language select:

Tijekom provođenja TAARLoG projekta posjetila nas je ekipa s televizije TV NOVA. Napravili su reportažu koja se može vidjeti ovdje.

 

 

Reportaža koju je napravila TV NOVA
Trajanje: 21:38 min
Godina nastanka: 2012.
Snimatelj: TV NOVA