Language select:

ERASMUS IP projekt TAARLoG Tradicionalno u Alpe Adria Regiji - Lokalno za Globalno formalno je zatvoren 18. listopada 2012. godine u velikoj dvorani Osnovne škole VELI VRH u Puli, nakon gotovo dva sata kulturno-umjetničkog programa koje su izveli sudionici TAARLoG projekta.

 

 

Javni nastup i završna priredba
 
Trajanje: 118:48 min
Godina nastanka: 2012.
Snimatelj: grupa
za video snimanje